Alleluja! Alleluja! Alleluja! - Aktualności .

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

„Święcimy to święto największe i najsławniejsze, w którym Pan powstał z martwych, święcimy je w radości i pobożności. Pan bowiem z martwych wskrzesił z sobą świat cały, rozerwał więzy śmierci. Widzisz wielkość daru?”

Św. Jan Chryzostom 

Homilia na Zmartwychwstanie 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie pokój i radość a przede wszystkim niech przyniesie dużo nadziei, ratuje nasze życie przed zwątpieniem i małością. Niech wydobywa spod wszelkich pokładów zła dobro byśmy mogli patrzeć z ufnością na swoje życie i przyszłość świata.

Alleluja!