Czas adwentu - Aktualności .

Czas adwentu

 

 

 

(fot. W. Kłosowski)

Rozpoczyna się adwent. Alumni seminarium duchownego wraz z innymi wiernymi starają się odkryć całe piękno tego okresu, który stoi u początku nowego roku liturgicznego. Rozumienie i sposób przeżywania adwentu ewoluuje na przestrzeni czasu. Dawniej uznawano go za czas zakazany i okres pokuty. Dlatego też trwał wówczas 40 dni. Do dziś tak jest w liturgii ambrozjańskiej, gdzie adwent obejmuje 7 tygodni. W Galii z kolei rozpoczynał się 11 listopada jako Quadragesima sancti Martini. Na Wschodzie rozpoczynano adwent po 15 listopada i był to tak zwany post Filipowy. W liturgii rzymskiej już za papieża Grzegorza Wielkiego (+604) okres adwentu zamykał się w 4 tygodniach. Jest to czas oczekiwania i doświadczenia Boga. Samo słowo adventus oznacza bowiem "przyjście", "nadejście". Zapraszamy zatem do kościoła seminaryjnego w niedziele adwentu na Msze święte (8.30 - 11.30 - 18.00) i wieczorne nieszpory (17.15), by wspólnie zagłębiać się w tajemnicę Boga, który nawiedza swój lud.