Zmiany w budynku seminaryjnym - Aktualności .

Zmiany w budynku seminaryjnym

 

Reorganizacja dla bardziej kameralnego i oszczędnego życia

 
(Fot. W. Kłosowski)

Chociaż do rozpoczęcia roku akademickiego i czasu formacji pozostało jeszcze sporo czasu, w seminarium trwają intensywne prace, które mają przystosować funkcjonowanie domu do nowych realiów. Budynek został bowiem zbudowany z myślą o pokaźnej, przekraczającej 200 osób liczbie seminarzystów. Obecnie jest ich kilkunastu. Do tej grupy dołączą nowi alumni, ponieważ trzech kandydatów przeszło już rozmowy wstępne i można oczekiwać, że podejmą decyzję o wstąpieniu na drogę formacji do kapłaństwa. Seminarium oczekuje także na zgłoszenia innych chętnych. Wszyscy klerycy i przełożeni mają zamieszkać w jednym skrzydle, którego okna wychodzą na ulicę św. Pp. Pawła VI. W tej partii budynku obok pokoi mieszkalnych znajdzie się również kościół i inne potrzebne do funkcjonowania wspólnoty pomieszczenia, to znaczy: kaplica, rektorat, biblioteka oraz miejsce wspólnych spotkań, a w podziemiu – siłownia.  Zmiany dotkną także refektarza (jadalni), który jedynie w części będzie użytkowany przez kleryków. Podjęta reorganizacja ma służyć bardziej kameralnemu i oszczędnemu sposobowi codziennego życia. Zwolnione przez alumnów pokoje i skrzydła budowli zostaną przeznaczone na inne cele w działalności Kościoła diecezjalnego. Nowością dla kleryków będzie zapewne także fakt, że część wykładów ściśle kościelnych, które dotychczas odbywały się w piątki w samym seminarium, zostanie przeniesiona do pomieszczeń wydziału teologicznego, gdzie dotychczas alumni brali udział jedynie w wymaganych programem studiów ćwiczeniach i wykładach z filozofii i teologii.