Vivarium Theologicum

Vivarium to nazwa nieistniejącego klasztoru założonego przez Kasjodora w Kalabrii. Mieściła się tam szkoła teologiczna na wzór tych tworzonych na wschodzie np. w Aleksandrii. Kasjodor już wcześniej podjął taka próbę w Rzymie, jednak skończyła się ona niepowodzeniem. Vivarium powstało ok. 555 r. W kompleksie klasztornym mieściła się m.in. duża biblioteka, skryptorium, correctorium i dział tłumaczeń. Zajmowano się przede wszystkim teologią, ale mnichom nie obca była także filozofia, literatura starożytna, medycyna czy lingwistyka. Kasjodor założył ten ośrodek nauki w szczególnie trudnych czasach dla Europy, zrujnowanej wędrówką ludów i popadającej w coraz głębszy chaos. Vivarium stało się ośrodkiem nauki i życia duchowego doskonale harmonizując te dwie płaszczyzny życia mnichów.

Prezentujemy w tym miejscu owoce pracy naukowej alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Jest to rodzaj naszego seminaryjnego vivarium. Studium teologii jest częścią formacji seminaryjnej ale powinno być również drogą do poznania Boga. „Staraj się rozumieć wierząc” pisał św. Augustyn.

dk. Jakub Suszyński

Między sensem a bezsensem – rozmowa Koheleta z Koheletem jako intymna próba rozwiązania wewnętrznych napięć Księgi Koheleta

Esej porusza aktualną problematykę biblijną: wewnętrznych literackich napięć w Koh. Forma eseju pozwala na przystępny przekaz osiągnięć współczesnej biblistyki w badaniach nad literacką formą Koh. Praca nadaje się do publikacji.

Ks. dr hab. prof. US Cezary Korzec

al. Łukasz Paluch

Miejsce w Biblii, gdzie kończy się wezwanie do nawrócenia, a zaczynają groźby karalne

Problem tekstów biblijnych mówiących o przemocy nabrał znaczenia w nowym kontekście kulturowo-religijnym. Pojawia się w nim teza o religijnych źródłach przemocy. W artykule podjęto studium niewielkiego tekstu z Księgi Sofoniasza, w której sam Bóg przedstawia siebie jako tego, który będzie działał z przemocą. W studium autor odwołuje się do metodologii zaproponowanych w dokumentach kościelnych.

ks. dr hab. prof. US Cezary Korzec