Vivarium Theologicum

Vivarium to nazwa nieistniejącego klasztoru założonego przez Kasjodora w Kalabrii. Mieściła się tam szkoła teologiczna na wzór tych tworzonych na wschodzie np. w Aleksandrii. Kasjodor już wcześniej podjął taka próbę w Rzymie, jednak skończyła się ona niepowodzeniem. Vivarium powstało ok. 555 r. W kompleksie klasztornym mieściła się m.in. duża biblioteka, skryptorium, correctorium i dział tłumaczeń. Zajmowano się przede wszystkim teologią, ale mnichom nie obca była także filozofia, literatura starożytna, medycyna czy lingwistyka. Kasjodor założył ten ośrodek nauki w szczególnie trudnych czasach dla Europy, zrujnowanej wędrówką ludów i popadającej w coraz głębszy chaos. Vivarium stało się ośrodkiem nauki i życia duchowego doskonale harmonizując te dwie płaszczyzny życia mnichów.

Prezentujemy w tym miejscu owoce pracy naukowej alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Jest to rodzaj naszego seminaryjnego vivarium. Studium teologii jest częścią formacji seminaryjnej ale powinno być również drogą do poznania Boga. „Staraj się rozumieć wierząc” pisał św. Augustyn.

Łukasz Wójtowicz

Psalmy drogą uwielbienia

Tekst zwięźle przedstawia problem różnicy w tytułowaniu, a w rzeczywistości rozumieniu, Księgi Psalmów przez dwie tradycje: żydowską i chrześcijańską.

ks. dr hab. Cezary Korzec prof. US

Łukasz Wójtowicz

Miłosierdzie Boże - dla kogo?

Artykuł jest recenzją dwóch artykułów, które ukazały się w półroczniku Verbum Vitae w roku 2003. Tematyczny układ zeszytów pozwala na prześledzenie tematów teologicznych biblijnych oferowanych w kolejnych numerach. Przygotowana recenzja zwięźle i poprawnie przedstawia zasadnicze tezy wybranych do recenzji artykułów i trafnie je podsumowuje.

ks dr hab.Cezary Korzec prof. US

Jakub Kozłowski

Mit? Kit? A może coś wyjątkowego i niepowtarzalnego?

Esej jest opracowaniem szerszego problemu trudności w lekturze Księgi Rodzaju. Autor w przystępnej formie przedstawił aktualne wskazówki w lekturze trudnych fragmentów księgi.

ks. dr hab. Cezary Korzec prof. US