„Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4, 16).

Post i modlitwa w intencji Ojca Świętego

2018.09.29

Alumni szczecińskiego seminarium odpowiedzieli na prośbę biskupów krajów nordyckich. Fot. Ł. Knapkiewicz

Na Jasnej Górze

2018.09.29

Alumni roku pierwszego rozpoczęli formację

2018.09.27

Pięciu alumnów roku pierwszego rozpopczęło formację seminaryjną. Fot. Archiwum.