„Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5, 11-12a).

Modlitwa za zmarłych w Kościele Seminaryjnym

2020.10.25

Zapraszamy do Kościoła Seminaryjnego

2020.10.24

Kościół Seminaryjny jest już otwarty według zwykłego porządku i zapraszamy na nabożeństwa przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czerwonej strefie. Fot. Archiwum. 

Uroczysta inauguracja odwołana

2020.10.16

Zmarł ks. infułat A. Pasternakiewicz

2020.10.11

Ksiądz Infułat, kapłan dieceji płockiej, pełnił posługę ojca duchowengo w naszym seminarium w latach 2005-2008. Fot. Archiwum. 

Kurs lektora i ceremoniarza

2020.10.06