„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” Rz 8, 28.

Chrystus czeka na Twoją odpowiedź!

2017.07.12

Czas wakacji to często czas decydowania przez młodych ludzi o przyszłości, także o wyborze drogi kapłańskiej, wyłącznej służby Chrystusowi w Jego Kościele. Jeżeli Chrystus Cię woła, nie lękaj się!

Podsumowanie roku formacji

2017.06.29

Spotkanie wychowawców seminaryjnych

2017.06.13

W dniach 12-13 czerwca odbyło się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie spotkanie wychowaców seminaryjnych seminariów metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Fot. M. Kuligowski.