„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” (Flp 4, 4).

Msza wschodzącego słońca

2018.12.15

Kandydatura

2018.12.02

Kandydatura do święceć diakonatu i prezbiteratu w szczecińskim seminarium. Fot. Ł. Knapkiewicz.

Obłóczyny

2018.10.27